Предприятия группы Метинвест Feedback

Results
 

Стратегічне бачення Метінвест – стати провідним інтегрованим виробником сталі в Європі, що демонструє стійке зростання й прибуток, незалежно від фази економічних циклів, і що забезпечує інвесторам доходи від інвестицій вище середніх галузевих показників.

Наша сильна конкурентна позиція ґрунтується на декількох стійких конкурентних перевагах, включаючи:

 • Значні запаси залізної руди з низькою собівартістю видобутку
 • Надійні та диверсифіковані джерела високоякісного коксівного вугілля
 • Великий колектив кваліфікованого технічного персоналу
 • Сприятливе географічне положення: близькість до ключових ресурсів і стратегічних ринків

Стратегічне бачення компанії транслюється в 3 ключові стратегічні цілі й ряд завдань:

1. Забезпечити стійку конкурентну перевагу в виробництві сталі

 • Вийти на один рівень ефективності з провідними світовими виробниками сталі. Компанія здійснює цільові інвестиції в сучасні металургійні технології та послідовні операційні поліпшення, які є наріжним каменем нашої стратегії, поряд з оновленням існуючої бази активів і підвищенням якості власних сировинних ресурсів для виплавки сталі.
 • Продовжувати роботу над зміцненням самозабезпеченості сировинними ресурсами. Метінвест прагне збільшувати й диверсифікувати власну сировинну базу високоякісного коксівного вугілля й реалізовувати ефективні стратегії постачання іншими ключовими сировинними матеріалами. Ми також продовжимо роботу над підвищенням ефективності логістики від поставок сировинних матеріалів до відвантаження готової продукції, включаючи залізничну й морську логістику.
 • Розширювати потужності з виробництва сталі для максимізації доданої вартості залізорудної сировини. Метінвест буде прагнути до подальшого зростання в металургійному секторі за допомогою використання своєї сильної конкурентної позиції по залізорудній сировині, за рахунок органічного зростання, будівництва нових потужностей або використання можливостей з придбання діючих підприємств.
 • Створити й підтримувати культуру безперервних поліпшень. Наша команда прихильна цілям досягнення світового рівня ефективності на всіх рівнях організації. Це завдання має на увазі фундаментальну зміну культури організації в напрямку впровадження культури безперервних поліпшень, заснованої на філософії ощадливого виробництва.

2. Зміцнити позиції на стратегічних ринках

 • Збільшувати обсяги продажів готової сталевої продукції. Метінвест буде нарощувати виробництво готового прокату для досягнень більшої диверсифікації продажу та гнучкості виробництва. Ми впроваджуємо цілісні продуктові стратегії для реалізації ринкового потенціалу нашої продукції.
 • Збільшувати обсяги продажів готової сталевої продукції на внутрішньому та регіональному ринках. Метінвест має в своєму розпорядженні виключну стратегічну позицію для реалізації можливостей, запропонованих зростанням внутрішнього й регіонального ринків сталі. Компанія продовжить зміцнювати свої позиції на цих ринках, включаючи створення нових сегментів для сталевої продукції з високою доданою вартістю та подальше розширення своєї мережі дистрибуції.
 • Стати переважним постачальником сталі для ключових клієнтів. Придбання статусу переважного постачальника є однією з наших ключових стратегій для підтримки довгострокових відносин з ключовими клієнтами. Це завдання набагато глибше просто виробництва, продажу та ціноутворення, й компанія інвестує значні кошти в навчання й розвиток свого персоналу, бізнес-процесів і підходів до створення стратегічної цінності для наших клієнтів.

3. Досягти рівня кращих практик у вдосконаленні ведення бізнесу

 • Впровадити передові практики управління компанією й досягнення результатів. Досягнення стратегічних цілей компанією й стратегія, заснована на забезпеченні довгострокової стійкості бізнесу, вимагають структурних організаційних перетворень. Метінвест продовжить впровадження найкращих практик управління, заснованих на єдиному баченні, цінностях, культурі та ефективному впровадженні змін в рамках всієї Компанії.