Предприятия группы Метинвест Feedback

Results
 

Метінвест оголошує виробничі результати за перший квартал 2018 року

27 Квітень 2018

Metinvest B.V., материнська компанія вертикально інтегрованої групи гірничо-металургійних компаній (надалі – «Метінвест» або «Група»), сьогодні оголосила результати операційної діяльності за перший квартал, що завершився 31 березня 2018 року.
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ

 

(тис. т)1 кв. 20184 кв. 2017∆ тис. т∆ %1 кв. 20181 кв. 2017∆ тис. т∆ %
Сталь 1 825 1 906 -81 -4% 1 825 2 070 -245 -12%
Залізорудний концентрат (загальний) 6 924 7 024 -100 -1% 6 924 6 680 244 4%
Вугільний концентрат (загальний) 633 566 67 12% 633 792 -159 -20%

 

МЕТАЛУРГІЙНИЙ СЕГМЕНТ

Виробництво чавуну

(тис. т)1 кв. 20184 кв. 2017∆ тис. т∆ %1 кв. 20181 кв. 2017∆ тис. т∆ %
Чавун 2 156 2 154 2 0% 2 156 1 984 172 9%
 Азовсталь 987 1 011 -24 -2% 987 953 34 4%
 ММКІ 1 169 1 143 26 2% 1 169 784 385 49%
 ЄМЗ 0 0 0 0% 0 247 -247 -100%

 

Виробництво сталі

(тис. т)1 кв. 20184 кв. 2017∆ тис. т∆ %1 кв. 20181 кв. 2017∆ тис. т∆ %
Сталь 1 825 1 906 -81 -4% 1 825 2 070 -245 -12%
 Азовсталь 1 022 1 100 -78 -7% 1 022 1 085 -63 -6%
 ММКІ 803 806 -3 0% 803 716 87 12%
 ЄМЗ 0 0 0 0% 0 269 -269 -100%


У 1 кварталі 2018 року виробництво чавуну зберіглося на рівні 4 кварталу 2017 року і склало 2 156 тис. тон. Збільшення виробництва ММК ім. Ілліча (ММКІ) склало 26 тис. тон, що дозволило повністю компенсувати зниження виробництва на МК «Азовсталь» (Азовсталь) на 24 тис. тон в результаті планового капітального ремонту доменної печі №6 тривалістю 9 діб.

Виробництво сталі в 1 кварталі 2018 року знизилося на 4% по відношенню до попереднього кварталу – до 1 825 тис. тон – переважно внаслідок зниження виробництва на Азовсталі на 78 тис. тон в результаті планового капітального ремонту конвертера №2 із зупинкою на 28 діб.

У 1 кварталі 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року виробництво чавуну на Маріупольських комбінатах зросло на 24%. Збільшення виробництва чавуну на ММКІ на 385 тис. тон є результатом стабільних поставок сировини, перебої в яких спостерігалися в 1 кварталі 2017 року, завдяки чому зросло також виробництво сталі і товарного чавуну.


Виробництво металопродукції [1]

(тис. т)1 кв. 20184 кв. 2017∆ тис. т∆ %1 кв. 20181 кв. 2017∆ тис. т∆ %
Напівфабрикати 788 797 -9 -1% 788 460 328 71%
 Чавун 474 414 60 14% 474 144 330 229%
 Сляб 313 383 -70 -18% 313 301 12 4%
 Квадратна заготовка 1 0 1 0% 1 15 -14 -93%
Готова продукція 1 476 1 472 4 0% 1 476 1 586 -110 -7%
 Плоский прокат 1 199 1 181 18 2% 1 199 1 182 17 1%
 Довгий прокат 231 221 10 5% 231 355 -124 -35%
 Рейкова продукція 11 36 -25 -69% 11 16 -5 -31%
 Трубна продукція 35 34 1 3% 35 33 2 6%
ЗАГАЛОМ 2 264 2 269 -5 0% 2 264 2 046 218 11%

У 1 кварталі 2018 року виробництво товарних напівфабрикатів зберіглося на рівні попереднього кварталу і склало 788 тис. тон. При цьому відбувся перерозподіл чавуну на збільшення виробництва товарного чавуну на 60 тис. тон за рахунок зниження виробництва товарних слябів на 70 тис. тон.

У 1 кварталі 2018 року у порівнянні з 1 кварталом 2017 року виробництво товарних напівфабрикатів збільшилося на 71% через збільшення виробництва товарного чавуну і слябів на 330 і 12 тис. тон відповідно на тлі сприятливої ринкової кон'юнктури.

У 1 кварталі 2018 року виробництво готової продукції зберіглося на рівні попереднього кварталу і склало 1 476 тис. тон:

  • виробництво плоского прокату збільшилося на 18 тис. тон – до 1 199 тис. тон – у зв'язку зі збільшенням виробництва на ММКІ на 73 тис. тон, що компенсувало зниження виробництва на Азовсталі на 41 тис. тон в результаті зниження виробництва сталі, а також на європейських перекатних заводах на 14 тис. тон;
  • виробництво довгого прокату збільшилося на 10 тис. тон – до 231 тис. тон – за рахунок збільшення виробництва на Promet Steel на 17 тис. тон в результаті налагодження ділових стосунків з постачальниками квадратної заготовки, що компенсувало зниження виробництва на Азовсталі на 7 тис. тон в результаті відсутності замовлень на сортовий прокат;
  • виробництво рейкової продукції знизилося на 25 тис. тон – до 11 тис. тон – в результаті зниження замовлень від Укрзалізниці;
  • виробництво трубної продукції знизилося на 1 тис. тон - до 35 тис. тон.

У 1 кварталі 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року виробництво готової продукції зменшилося на 7%:

  • виробництво плоского прокату в результаті пожвавлення ринку збільшилося на 17 тис. тон, переважно, за рахунок збільшення виробництва листа на ММКІ (134 тис. тон) і європейських перекатних заводах (6 тис. тон), що компенсувало зниження виробництва листа на Азовсталі (101 тис. тон), а також рулону на ММКІ (16 тис. тон) і європейських перекатних заводах (6 тис. тон);
  • виробництво довгого прокату знизилося на 124 тис. тон, при цьому виробництво на Promet Steel і Азовсталі збільшилося на 68 і 6 тис. тон відповідно;
  • виробництво рейкової продукції знизилося на 5 тис. тон в результаті зниження обсягу замовлень;
  • виробництво трубної продукції збільшилося на 2 тис. тон.

 

Виробництво коксу [2]

(тис. т)1 кв. 20184 кв. 2017∆ тис. т∆ %1 кв. 20181 кв. 2017∆ тис. т∆ %
Кокс (загальний) 1 346 1 329 17 1% 1 346 977 369 38%
Кокс (товарний) 362 350 12 3% 362 210 152 72%


У 1 кварталі 2018 року обсяг виробництва коксу склав 1 346 тис. тон, що більше показника попереднього кварталу на 1% і аналогічного періоду минулого року на 38%. Приріст у порівнянні з 1 кварталом 2017 року є в основному результатом збільшення виробництва на Авдіївському КХЗ на 349 тис. тон за рахунок роботи восьми коксових батарей на заводі з травня 2017 року.

 

ГІРНИЧОВИДОБУВНИЙ СЕГМЕНТ

Виробництво залізорудного концентрату та окатишів [3]

(тис. т)1 кв. 20184 кв. 2018∆ тис. т∆ %1 кв. 20181 кв. 2017∆ тис. т∆ %
Залізорудний концентрат (загальний) 6 924 7 024 -100 -1% 6 924 6 680 244 4%
Залізорудна продукція (товарна) 3 605 3 763 -158 -4% 3 605 3 617 -12 0%
 Залізорудний концентрат 1 882 2 378 -496 -21% 1 882 2 456 -574 -23%
 Окатиші 1 723 1 385 338 24% 1 723 1 161 562 48%


У 1 кварталі 2018 року виробництво загального залізорудного концентрату незначно знизилося по відношенню до попереднього кварталу – до 6 924 тис. тон – в результаті зниження виробництва на Центральному ГЗК і Північному ГЗК на 167 і 108 тис. тон відповідно, що було компенсовано збільшенням виробництва на Інгулецькому ГЗК на 175 тис. тон завдяки стабільній роботі рудно-збагачувальної фабрики №2. Зниження виробництва на Центральному ГЗК викликано зниженням виробничої ефективності транспортного обладнання та збільшенням розкривних робіт.

У 1 кварталі 2018 року виробництво товарної залізорудної продукції знизилося на 4% по відношенню до попереднього кварталу – до 3 605 тис. тон – у  результаті:

  • зниження виробництва товарного концентрату на 496 тис. тон за рахунок зменшення виробництва загального концентрату і збільшення виробництва товарних окатишів;
  • збільшення виробництва товарних окатишів на 338 тис. тон через збільшення виробництва на Північному ГЗК і Центральному ГЗК на 228 і 110 тис. тон відповідно у зв'язку з низьким виробництвом в 4 кварталі 2017 року через планові капітальні ремонти і зміною портфеля замовлень на користь окатишів.

У 1 кварталі 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року загальне виробництво залізорудного концентрату збільшилось на 4%. При цьому, виробництво товарного концентрату знизилося на 23% – до 1 882 тис. тон – у зв'язку зі збільшенням внутрішньогрупового споживання (456 тис. тон) і перерозподілом залізорудного концентрату для виробництва окатишів (118 тис. тон). Збільшення виробництва товарних окатишів на 48% – до 1 723 тис. тон – є результатом зменшення внутрішньогрупового споживання (185 тис. тон) і зміни портфеля замовлень на користь окатишів (377 тис. тон).

 

Виробництво вугільного концентрату [4]

(тис. т)1 кв. 20184 кв. 2017∆ тис. т∆ %1 кв. 20181 кв. 2017∆ тис. т∆ %
Вугільний концентрат (загальний) 633 566 67 12% 633 792 -159 -20%
Вугільний концентрат (товарний) 15 37 -22 -59% 15 178 -163 -92%


У 1 кварталі 2018 року виробництво вугільного концентрату на шахтах компанії United Coal Company (United Coal) зросло на 12% по відношенню до попереднього кварталу – до 633 тис. тон – в результаті збільшення фонду робочого часу через відсутність щорічного періоду відпусток.

Виробництво вугільного концентрату в 1 кварталі 2018 року знизилося на 20% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року переважно в результаті припинення видобутку вугілля на території України.

 


[1] Виключає внутрішньогрупові продажі та внутрішньогрупове використання; показники за 2017 рік скориговані.

Чавун товарний чавун.

Плоский прокат містить гарячекатаний товстий лист, а також гарячекатаний, холоднокатаний та оцинкований лист і рулон.

Довгий прокат містить гарячекатаний сорт (дрібний, середній, крупний), арматуру, товарний пруток і катанку.

Рейкова продукція містить легкі та важкі рейки, рейкові скріплення.

Інша труба містить інші електрозварні та безшовні труби.

[2] Дані з виробництва товарного коксу виключають внутрішньогрупові продажі і внутрішньогрупове використання.

[3] Дані з виробництва товарної залізорудної продукції виключають внутрішньогрупові продажі і внутрішньогрупове використання.

[4] Дані з виробництва загального вугільного концентрату відображають видобуток вугілля у перерахунку на вугільний концентрат. Дані з виробництва товарного вугільного концентрату виключають внутрішньогрупові продажі та внутрішньогрупове використання.

1 кв. 2018