Предприятия группы Метинвест Feedback

Results
 

Короткий звіт щодо попередніх фінансових результатів за дев'ять місяців 2017 року

19 Грудень 2017

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної Групи компаній (далі – «Метінвест» або «Група»), оголосила сьогодні попередні фінансові результати за дев’ять місяців, що завершилися 30 вересня 2017 року.


Фінансова інформація у цьому прес-релізі підготовлена на основі попередніх фінансових результатів. Консолідована звітність передбачає виключення внутрішньо групових оборотів. Цей прес-реліз не містить достатньої інформації, щоб вважатися повним фінансовим звітом. Наведені попередні фінансові результати можуть відрізнятися від фінансового звіту, підготовленого відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Цифри, використані в цьому прес-релізі, не були предметом аудиту або перевірки. Компанія Metinvest B.V. публікує консолідовану фінансову звітність, підготовлену відповідно до МСФЗ, за перше півріччя, що закінчується 30 червня, і за рік, що закінчується 31 грудня. Через округлення цифри в цьому звіті можуть не складатися точно в підсумкові, і відсотки можуть неточно відображати абсолютні величини.

 

ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

(US$ млн)9м 20179м 2016Зміни
Виручка 6 222 4 568 36%
EBITDA1 1 373 989 39%
Маржа 22% 22% 0 пп
Капітальні інвестиції2 308 199 55%
(US$ млн)30 вересня 201731 грудня 2016Зміни
Загальний борг3 2 909 2 969 -2%
Грошові кошти та їх еквіваленти4 293 226 30%

 

Виручка

За 9 місяців 2017 року консолідована виручка Метінвесту збільшилася на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$6 222 млн. Це здебільшого спричинено зростанням цін на металопродукцію та залізну руду, що слідували тенденціям глобальних бенчмарків. Крім того, збільшення попиту призвело до зростання реалізації плоского прокату (+433 тис. тон), слябів (+121 тис. тон), чушкового чавуну (+71 тис. тон) та коксу (+72 тис. тон).

За 9 місяців 2017 року виручка в Україні зросла на 40% – до US$1 610 млн переважно через вищі ціни реалізації продукції, а також збільшення обсягів продажів плоского прокату на тлі зростання попиту на внутрішньому ринку, спричиненого продовженням відновлення української економіки. Як наслідок, частка України в консолідованій виручці збільшилася на 1 пп порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 26%.

За 9 місяців 2017 року частка міжнародних продажів у консолідованій виручці становила 74%. Водночас змінилися ринкові частки Європи та Південно-Східної Азії. Частка Європи зросла на 2 пп (до 37%) унаслідок збільшення продажів в регіоні на 42% на тлі зростання обсягів реалізації чушкового чавуну, слябів і залізорудної продукції, а також зростання цін на всі види продукції. Незважаючи на те, що продажі в країни Південно-Східної Азії зросли на 13% завдяки збільшенню обсягів реалізації плоского прокату, квадратної заготовки та окатишів, а також зростанню цін, частка цього регіону в консолідованій виручці знизилася на 1 пп (до 7%) через порівняно вищі темпи зростання продажів на інших ринках. У процентному співвідношенні до консолідованої виручки частки країн Близького Сходу та Північної Африки, СНД (крім України), Північної Америки та інших регіонів залишилися на рівні відповідного періоду минулого року – 16%, 9%, 5% і 1% відповідно.

Продажі за ринками збуту9м 20179м 2016Зміни
US$ млн% від виручкиUS$ млн% від виручкиUS$ млн%пп від
виручки
РАЗОМ 6,222 100% 4,568 100% 1,654 36% -
Україна 1,610 26% 1,148 25% 462 40% 1
Європа  2,296 37% 1,619 35% 677 42% 2
Близький Схід і Північна Африка 971 16% 736 16% 235 32% -
СНД (крім України) 572 9% 409 9% 163 40% -
Південно-Східна Азія 406 7% 359 8% 47 13% -1
Північна Америка 331 5% 244 5% 87 36% -
Інші регіони 36 1% 53 1% -17 -32% -

 

Металургійний сегмент

Металургійний сегмент генерує виручку від продажу чушкового чавуну, металопродукції, коксу, а також іншої продукції та послуг. За 9 місяців 2017 року виручка сегменту зросла на 38% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$5 082 млн, що було переважно зумовлено зростанням цін на металопродукцію, а також підвищеним попитом на плоский прокат, сляби, чушковий чавун і кокс. За 9 місяців 2017 року на Металургійний сегмент припало 82% зовнішніх продажів, що на 1 пп вище, ніж за аналогічний період минулого року.

Продажі за ринками збуту9м 20179м 2016ЗміниЗміни, %
US$ млн% від
виручки
тис. тонUS$ млн% від
виручки
тис. тонUS$ млнтис. тонUS$ млнтис. тон
РАЗОМ 5,082 100% 9,409 3,681 100% 9,348 1,401 61 38% 1%
Україна 1,214 24% 2,019 806 22% 1,858 408 161 51% 9%
Європа  1,843 36% 3,363 1,447 39% 3,541 396 -179 27% -5%
Близький Схід і Північна Африка 971 19% 1,993 735 20% 2,147 236 -154 32% -7%
СНД (крім України) 572 11% 866 409 11% 838 163 28 40% 3%
Південно-Східна Азія 136 3% 298 67 2% 203 69 95 >100% 47%
Північна Америка 312 6% 799 164 4% 610 148 189 90% 31%
Інші регіони 33 1% 71 53 1% 151 -19 -80 -37% -53%

Металургійний сегмент
Продажі за продуктами
9м 20179м 2016ЗміниЗміни, %
US$ млнтис. тонUS$ млнтис. тонUS$ млнтис. тонUS$ млнвплив цінивплив
обсягів
Напівфабрикати 830 2,096 528 1,946 302 150 57% 49% 8%
Чушковий чавун 410 1,144 260 1,073 150 71 58% 51% 7%
- у т.ч. перепродажі 52 141 27 120 25 21 94% 76% 17%
Сляби 309 715 186 594 123 121 66% 46% 20%
Квадратна заготовка 111 237 83 279 29 -42 35% 50% -15%
- у т.ч. перепродажі 84 170 - - 84 170 - - -
Готова продукція 3,583 6,399 2,741 6,560 842 -161 31% 33% -2%
Плоский прокат 3,112 5,557 2,139 5,125 973 433 46% 37% 8%
- у т.ч. перепродажі 1,083 2,114 702 1,955 380 159 54% 46% 8%
Довгий прокат 471 842 603 1,435 -132 -593 -22% 19% -41%
- у т.ч. перепродажі 28 52 - - 28 52 - - -
Кокс 270 914 118 842 151 72 >100% 120% 9%
Інші продукти та послуги 399 - 293 - 106 - 36% - -
РАЗОМ 5,082 9,409 3,681 9,348 1,401 61 38% 37% 1%

 

Чушковий чавун

За 9 місяців 2017 року продажі чушкового чавуну зросли на 58% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$410 млн, з яких 51 пп зумовлений зростанням середньої ціни реалізації і 7 пп – збільшенням обсягів продажів. Обсяги зросли на 71 тис. тон – до 1 144 тис. тон – унаслідок високого попиту і збільшення обсягів перепродажу чушкового чавуну, виробленого на МК «Запоріжсталь» (Запоріжсталь). На тлі привабливіших цін продажі до Північної Америки та Європи зросли на 151 і 71 тис. тон відповідно. Для виконання цих замовлень 138 тис. тон переорієнтували з країн Близького Сходу й Північної Африки.

 

Сляби

За 9 місяців 2017 року продажі слябів зросли на 66% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$309 млн – через значне підвищення середньої ціни реалізації (+46 пп) і збільшення обсягів продажів на 20%. Обсяги зросли на 121 тис. тон – до 715 тис. тон – на тлі стійкого попиту і збільшення виробництва. Продажі до Європи зросли на 172 тис. тон завдяки збільшенню замовлень від клієнтів в Італії та продажам новому клієнту в Угорщині. Водночас реалізація у країнах Близького Сходу і Північної Африки знизилася на 37 тис. тон через скорочення продажів до Туреччини.

 

Квадратна заготовка

За 9 місяців 2017 року продажі квадратної заготовки зросли на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$111 млн – через зростання цін. Водночас обсяги реалізації скоротилися на 15% (або 42 тис. тон) унаслідок втрати контролю над ЄМЗ (-212 тис. тон). Це було частково компенсовано збільшенням перепродажів на 170 тис. тон. Увесь доступний обсяг реалізовано у країнах Близького Сходу і Північної Африки, а також Південно-Східної Азії.

Плоский прокат

За 9 місяців 2017 року продажі плоского прокату збільшилися на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$3 112 млн, з яких 37 пп зумовлені зростанням середньої ціни реалізації і 8 пп – збільшенням обсягів реалізації. Загальні обсяги зросли на 433 тис. тон – до 5 557 тис. тон. Водночас перепродажі продукції Запоріжсталі збільшилися на 159 тис. тон – до 2 114 тис. тон, що зберегло їх частку в загальному обсязі реалізації незмінною порівняно з аналогічним періодом минулого року – на рівні 38%. Продажі в Україні зросли на 276 тис. тон завдяки виходу з ринку локального гравця в першому кварталі 2017 року. Метінвест продовжив розвивати партнерські відносини з великими споживачами і трейдерами в СНД, що призвело до збільшення реалізації в цьому регіоні на 60 тис. тон. Збільшення продажів до країн Близького Сходу та Північної Африки на 56 тис. тон спостерігалося завдяки Об'єднаним Арабським Еміратам, які розпочали підготовку до Експо-2020. Решта доступних обсягів продажів була перерозподілена між регіонами залежно від ринкових умов. Середня ціна реалізації слідувала за динамікою котирувань на гарячекатаний рулон на умовах FOB Чорне море, що зросли на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

 

Довгий прокат

За 9 місяців 2017 року продажі довгого прокату зменшилися на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$471 млн. Це спричинено зниженням обсягів реалізації на 41% через скорочення обсягів виробництва і втрату контролю над ЄМЗ, що було частково нівельовано збільшенням перепродажів на 52 тис. тон. Водночас позитивна цінова тенденція на всіх ринках довгого прокату була зумовлена підвищенням котирувань на заготовку.

 

Кокс

За 9 місяців 2017 року продажі коксу більш ніж подвоїлися порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$270 млн – через зростання цін удвічі. Крім того, обсяги реалізації збільшилися на 9% (або 72 тис. тон) – до 914 тис. тон – завдяки підвищенню продажів в Україні.

 

Гірничодобувний сегмент

Гірничодобувний сегмент генерує виручку від продажів залізорудної, вугільної та іншої продукції і послуг. За 9 місяців 2017 року виручка сегменту збільшилася на 29% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$1 140 млн, що зумовлено зростанням цін реалізації залізорудної та вугільної продукції слідом за світовими бенчмарками. Частково це нівелювалося падінням обсягів продажів, що було викликано загальним зниженням виробництва залізорудної сировини та вугілля, а також збільшенням внутрішньогрупового споживання. За 9 місяців 2017 року на Гірничодобувний сегмент припало 18% зовнішніх продажів, що на 1 пп менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Продажі за ринками збуту9м 20179м 2016ЗміниЗміни, %
US$ млн% від
виручки
тис. тонUS$ млн% від
виручки
тис. тонUS$ млнтис. тонUS$ млнтис. тон
РАЗОМ 1,140 100% 11,992 887 100% 15,544 253 -3,551 29% -23%
Україна 397 35% 3,329 342 39% 6,324 55 -2,994 16% -47%
Європа  452 40% 4,906 172 19% 2,935 281 1,970 >100% 67%
Близький Схід і Північна Африка - - - 1 0% 14 -1 -14 - -
СНД (крім України) 0 0% - - - - 0 - - -
Південно-Східна Азія 270 24% 3,440 293 33% 5,222 -23 -1,782 -8% -34%
Північна Америка 19 2% 318 80 9% 1,049 -61 -731 -76% -70%
Інші регіони 2 0% - - - - 2 - - -

 


Продажі за продуктами
9м 20179м 2016ЗміниЗміни, %
US$ млнтис. тонUS$ млнтис. тонUS$ млнтис. тонUS$ млнвплив цінивплив обсягів
Залізорудна продукція 949 11,421 718 14,196 231 -2,775 32% 52% -20%
Залізорудний концентрат 493 7,021 436 9,838 57 -2,817 13% 42% -29%
Окатиші 456 4,400 282 4,358 174 42 62% 61% 1%
Вугільний концентрат 80 571 107 1,347 -27 -776 -25% 32% -58%
Інші продукти та послуги 112 - 63 - 49 - 77% - -
РАЗОМ 1,140 11,992 887 15,544 253 -3,551 29% 51% -23%

  

Залізорудний концентрат

За 9 місяців 2017 року продажі товарного залізорудного концентрату збільшилися на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$493 млн – через значне збільшення середньої ціни реалізації. Вона зросла завдяки тому що бенчмарк[5] зріс на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$73/т за 9 місяців 2017 року з US$54/т роком раніше. Водночас загальний обсяг реалізації зменшився на 29% (або 2 190 тис. тон) – до 7 021 тис. тон – унаслідок скорочення виробництва і зниження запасів у 2016 році. З огляду на преміальні продажі у Європі, одному з основних ринків Метінвесту для збуту залізорудної продукції, продажі нинішнім і новим споживачам у цьому регіоні зросли на 899 тис. тон. Водночас реалізація в Україні знизилася на 1 504 тис. тон на тлі низького попиту. Решту доступних обсягів продано до Південно-Східної Азії, хоча реалізація у цьому регіоні і знизилася на 2 212 тис. тон.

 

Окатиші

За 9 місяців 2017 року продажі окатишів зросли на 62% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$456 млн – унаслідок значного підвищення середньої ціни реалізації. Водночас обсяги продажів зросли мінімально – на 1% (або 42 тис. тон) – до 4 400 тис. тон. Продажі до Європи збільшилися на 1 092 тис. тон на тлі великого попиту. Продажі в Україні скоротилися на 1 466 тис. тон через зниження реалізації місцевим споживачам. Це призвело до зростання продажів на ринку Південно-Східної Азії на 430 тис. тон, який є опортуністичним ринком для цього виду продукції.

Вугільний концентрат

За 9 місяців 2017 року продажі вугільного концентрату впали на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$80 млн через скорочення обсягів реалізації. Останні зменшились на 58% (або 776 тис. тон) – до 571 тис. тон у зв’язку зі зниженням обсягів виробництва та зростанням внутрішнього споживання, що призвело до зменшення продажів до Північної Америки.

 

EBITDA

За 9 місяців 2017 року консолідований показник EBITDA зріс на 39% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$1 373 млн – завдяки збільшенню частки, що генерує Гірничодобувний сегмент, на US$653 млн. Водночас показник EBITDA Металургійного сегмента зменшився на US$273 млн, а корпоративні накладні витрати й елімінації залишилися на рівні аналогічного періоду 2016 року.

EBITDA за сегментами9м 20179м 2016Зміни
US$ млн% від
виручки
сегмента
US$ млн% від
виручки
сегмента
US$ млнпп від
виручки
сегмента
Металургійний сегмент 377 7% 650 17% -273 -10
- у т.ч. СП 103   124 -21
Гірничодобувний сегмент 1,092 41% 439 28% 653 13
- у т.ч. СП 144   73 71
Корп. накл. витрати й елімінації -96   -100 4
Загалом EBITDA 1,373 22% 989 22% 384 -

 

Збільшення консолідованого показника EBITDA здебільшого зумовлено:

  • зростанням цін реалізації (US$1 699 млн)  як результат продажів на такі преміальні стратегічні ринки як Європа, Україна, а також Близький Схід і Північна Африка;
  • збільшенням частки в EBITDA спільних підприємств (US$49 млн), а саме Південного ГЗК;
  • девальвацією гривні, ефект від якої становить US$65 млн, оскільки середній курс гривні до долара США становив 26,47 за 9 місяців 2017 року порівняно з 25,48 за 9 місяців 2016 року.

 

Ці фактори були частково нівельовані:

  • вищою вартістю сировини (US$518 млн), переважно через підвищення ринкових цін на вугілля, кокс і металобрухт, а також збільшення частки покупних металобрухту і феросплавів у структурі споживання;
  • зниженням обсягів продажів (US$45 млн), головним чином квадратної заготовки, довгого прокату, залізорудного та вугільного концентрату;
  • знеціненням запасів активів, контроль над якими втрачено в березні 2017 року (US$92 млн);
  • збільшенням транспортних витрат (US$173 млн), здебільшого за рахунок підвищення ставок фрахту, підвищення залізничних тарифів в Україні (з квітня 2016 року), а також збільшення обсягів залізничних перевезень;
  • збільшенням витрат на енергоносії (US$7 млн) через зростання цін на природний газ і електроенергію, а також збільшення споживання палива і природного газу;
  • збільшенням інших витрат (US$594 млн), головним чином за рахунок здорожчання товарів і послуг для перепродажу.

 

За 9 місяців 2017 року рентабельність за консолідованим показником EBITDA залишилась на рівні аналогічного періоду минулого року – 22%. Маржа за показником EBITDA Гірничодобувного сегмента зросла на 13 пп – до 41%, водночас Металургійного сегмента знизилася на 10 пп – до 7%.

 

Управління борговими зобов'язаннями

Станом на кінець вересня 2017 року загальний борг становив US$2 909 млн, що на 2% менше порівняно з початком року.

У першому кварталі 2017 року Метінвест успішно завершив реструктуризацію 94% боргового портфеля на загальну суму US$2,8 млрд, включаючи облігації на суму US$1,2 млрд, кредитні лінії з передекспортного фінансування на суму US$1,1 млрд, позик акціонерів[6] на суму US$0,4 млрд і seller notes на суму US$0,1 млрд.

За 9 місяців 2017 року Метінвест погасив US$74 млн seller notes через механізм coal cash sweep, який був введений після реструктуризації цього боргового інструменту в січні 2017 року.

З огляду на стабілізацію операційного середовища, Метінвест погасив заборгованість з раніше капіталізованих відсотків і розпочав погашати суму основного боргу за облігаціями та передекспортним фінансуванням. У листопаді, після звітної дати, близько US$91 млн було виплачено через механізм cash sweep, в тому числі US$70 млн у рахунок погашення суми основного боргу та раніше капіталізованих відсотків.

Завершення реструктуризації значно покращило кредитний профіль Групи. Міжнародні рейтингові агентства Moody's і Fitch підвищили кредитні рейтинги Метінвесту до Caa1 (прогноз «позитивний») і B (прогноз «стабільний») відповідно. У травні Метінвест узгодив отримання нової п'ятирічної лінії фінансування від ТОВ «Катерпіллар Файненшл Україна» для лізингу гірничо-транспортного обладнання для Інгулецького ГЗК вартістю близько US$17 млн.

 

Капітальні інвестиції

За 9 місяців 2017 року капітальні інвестиції Метінвесту збільшилися на 55% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$308 млн [7]. За 9 місяців 2017 року співвідношення витрат за проектами підтримки і стратегічними проектами становило 89% до 11% (порівняно зі співвідношенням 71% до 29% за 9 місяців 2016 року). На Гірничодобувний сегмент припало 55% капітальних інвестицій (48% за 9 місяців 2016 року), на Металургійний сегмент – 43% (51% за 9 місяців 2016 року).

 

Металургійний сегмент

Основні інвестиційні проекти ММК ім. Ілліча (ММКІ) включають будівництво машини безперервного лиття заготовки №4 та реконструкцію аглофабрики. Важливою подією став початок розробки інжинірингу для реконструкції листопрокатного стану 1700 на ММКІ, спрямованої на збільшення продуктивності прокатного стану та підвищення якості продукції.

На Азовсталі завершилося будівництво установки вдування пиловугільного палива (ПВП) на доменній печі №2, і у вересні 2017 року розпочато ПВП згідно з планом. Наступним етапом є будівництво потужностей ПВП на доменній печі №3, яке разом з капітальним ремонтом цієї печі планується завершити в третьому кварталі 2018 року.

Гірничодобувний сегмент

Гірничодобувний сегмент продовжує реалізацію декількох проектів. До них належить будівництво кар'єрної циклічно-потокової технології на Північному ГЗК (другий комплекс для транспортування гірської породи на Першотравневому кар'єрі) та Інгулецькому ГЗК (тракт «Східний»), а також заміна газоочисного устаткування випалювальної машини Lurgi 552-B на Північному ГЗК.
1. Скоригований показник EBITDA розраховується як прибуток до оподаткування, до фінансового доходу та витрат, амортизації, знецінення та переоцінки основних фондів, доходів і витрат від курсових різниць, частки в результатах асоційованих та спільних підприємств та інших витрат на діяльність, яку менеджмент вважає неосновною, плюс частка в EBITDA у спільних підприємствах. У цьому прес-релізі під показником EBITDA розуміється скоригований показник EBITDA. 15 березня 2017 року Метінвест втратив контроль над виробничою діяльністю підприємств, що розташовані на тимчасово неконтрольованій території України, включаючи Єнакіївський металургійний завод (ЄМЗ), Краснодонвугілля і Харцизький трубний завод. Як наслідок, Група створила резерв під знецінення всіх активів цих підприємств. В тому числі, знецінення запасів на суму US$92 млн буловраховане в показнику EBITDA за 9 місяців 2017 року.

2. Капітальні інвестиції розраховані методом нарахувань.

3. Загальний борг розраховується як сума банківських кредитів, облігацій, торгового фінансування, seller notes і субординованих позик акціонерів.

4. Гроші та їх еквіваленти не включають грошові кошти, заблоковані під акредитиви та безвідкличні банківські гарантії, і включають грошові кошти, заблоковані для купівлі іноземної валюти.

5. Залізна руда із вмістом заліза 62% на умовах CFR Китай

6. Позики акціонерів були субординовані зобов’язанням по облігаціям та передекспортному фінансуванню у рамках реструктуризації боргових зобов’язань Групи

7. У тому числі US$5 млн корпоративних накладних витрат

Довідка

Андрій Бондаренко
Начальник відділу зі зв’язків з інвесторами
Тел.: +41 22 591 03 74 (Швейцарія)
Тел.: +380 44 251 83 24 (Україна)
andriy.bondarenko@metinvestholding.com

Яна Калмикова
Менеджер зі зв’язків з інвесторами
Тел.: +380 44 251 83 36 (Україна)
yana.kalmykova@metinvestholding.com

Група МЕТІНВЕСТ – вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній, що управляє кожною ланкою ланцюжка постачання від видобутку до переробки руди та вугілля і виробництва та продажу напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі. До структури Групи входять видобувні та металургійні підприємства, розташовані в Україні, Європі та США, а також мережа продажів, що охоплює всі основні світові ринки. Група містить два виробничих сегмента – Металургійний і Гірничодобувний. Стратегічне бачення Групи спрямоване на те, щоб стати провідним європейським вертикально інтегрованим виробником сталі, що забезпечує, незважаючи на циклічність ринків, стійкі показники зростання і прибутковості, а також дохідності інвестицій вище галузевих стандартів. За 9 місяців, що завершилися 30 вересня 2017 року, виручка Групи становила US$6,2 млрд, а рентабельність за показником EBITDA – 22%.

ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» – керуюча компанія Групи Метінвест.