Предприятия группы Метинвест Feedback

Results
 

Ключові показники

Всі дані в млн. доларів США, якщо не вказано інше, згідно з МСФЗ

 
 

 
 
Звіт про прибутки та збитки20092010201120122013201420152016
Дохід 6 026 9 358 14 189 12 569 12 807 10 565 6 832 6 223
     Зміна % -54% 55% 52% -11% 2% -18% -35% -9%
Валовий прибуток 1 661 2 986 4 406 2 499 2 401 2 325 745 1 390
    Рентабельність % 28% 32% 31% 20% 19% 22% 11% 22%
Відкорректований показник EBITDА1 1 400 2 552 3 655 1 996 2 361 2 702 525 1 153
     Рентабельність % 23% 27% 26% 16% 18% 26% 8% 19%
Операційний прибуток 604 943 2 791 989 1 026 1 105 -674 325
     Рентабельність % 10% 10% 20% 8% 8% 10% -10% 5%
Чистий прибуток 334 437 1 854 445 392 159 -1 003 118
    Рентабельність % 6% 5% 13% 4% 3% 2% -15% 2%
 
 
 
Балансовий звіт20092010201120122013201420152016
Активи 12 170 14 555 16 017 17 588 16 906 12 556 9 182 9 331
Зобов’язання 5 198 6 497 6 592 7 182 7 275 5 794 5 158 5 303
Акціонерний капітал 6 972 8 058 9 425 10 406 9 631 6 762 4 024 4 028
Короткостроковий борг 1 175 1 424 1 147 1 474 1 808 1 354 2 946 2 969
Довгостроковий борг 1 259 1 740 2 834 2 804 2 500 1 878 0 0
Загальний борг 2 434 3 164 3 981 4 278 4 308 3 232 2 946 2 969
Грошові кошти та їх еквіваленти 159 449 792 531 783 114 180 226
Чистий борг2 2 275 2 715 3 189 3 747 3 525 3 118 2 766 2 743

 

1 — Скоригований показник EBITDA розраховується як прибуток до оподаткування, до фінансового доходу та витрат, амортизації, знецінення та переоцінки основних фондів, прибутки та збитки від курсових різниць (починаючи з 1 січня 2015 року), частки результатів асоційованих підприємств та інших витрат на діяльність, яку менеджмент вважає неосновною, плюс частка в EBITDA у спільних підприємствах.

2 — Чистий борг розраховується як сума довгострокових і короткострокових кредитів і запозичень і seller notes мінус грошові кошти та їх еквіваленти.