Предприятия группы Метинвест Feedback

Results
 

Ключові показники

Всі дані в млн. доларів США, якщо не вказано інше, згідно з МСФЗ

 
 

 
 
Звіт про прибутки та збитки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Дохід 7,425 13,213 6,026 9,358 14,189 12,569 12,807 10,565 6,832
     Зміна % 78.0% -54% 55% 52% -11% 2% -18% -35%
Валовий прибуток 2,530 4,838 1,661 2,986 4,406 2,499 2,401 2,325 745
    Рентабельність % 34% 37% 28% 32% 31% 20% 19% 22% 11%
Відкорректований показник EBITDА1 2,343 4,769 1,400 2,552 3,655 1,996 2,361 2,702 513
     Рентабельність % 32% 36% 23% 27% 26% 16% 18% 26% 8%
Операційний прибуток 1,773 3,961 604 943 2,791 989 1,026 1,105 -686
     Рентабельність % 24% 30% 10% 10% 20% 8% 8% 10% -10%
Чистий прибуток 1,321 2,803 334 437 1,854 445 392 159 -1,003
    Рентабельність % 18% 21% 6% 5% 13% 4% 3% 2% -15%
 
 
 
Балансовий звіт 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Активи 12,439 11,356 12,170 14,555 16,017 17,588 16,906 12,556 9,182
Зобов’язання 5,124 5,070 5,198 6,497 6,592 7,182 7,275 5,794 5,158
Акціонерний капітал 7,315 6,286 6,972 8,058 9,425 10,406 9,631 6,762 4,024
Короткостроковий борг 1,679 1,366 1,175 1,424 1,147 1,474 1,808 1,354 2,946
Довгостроковий борг 1,273 1,319 1,259 1,740 2,834 2,804 2,500 1,878 0
Загальний борг 2,952 2,685 2,434 3,164 3,981 4,278 4,308 3,232 2,946
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,134 261 159 449 792 531 783 114 180
Чистий борг2 1,818 2,424 2,275 2,715 3,189 3,747 3,525 3,118 2,766

 

1 — Скоригований показник EBITDA розраховується як прибуток до оподаткування, до фінансового доходу та витрат, амортизації, знецінення та переоцінки основних фондів, спонсорства та інших виплат на благодійність, частки результатів асоційованих підприємств та інших витрат на діяльність, яку менеджмент вважає неосновною, плюс частка в EBITDA у спільних підприємствах.

2 — Чистий борг розраховується як сума довгострокових і короткострокових кредитів і запозичень і seller notes мінус грошові кошти та їх еквіваленти.