Предприятия группы Метинвест Feedback

Results
 

Ключові показники

Всі дані в млн. доларів США, якщо не вказано інше, згідно з МСФЗ

 
 

 
 
Звіт про прибутки та збитки20102011201220132014201520162017
Дохід 9 358 14 189 12 569 12 807 10 565 6 832 6 223 8 931
     Зміна % 55% 52% -11% 2% -18% -35% -9% 44%
Валовий прибуток 2 986 4 406 2 499 2 401 2 325 745 1 390 2 175
    Рентабельність % 32% 31% 20% 19% 22% 11% 22% 24%
Відкорректований показник EBITDА1 2 552 3 655 1 996 2 361 2 702 525 1 153 2 044
     Рентабельність % 27% 26% 16% 18% 26% 8% 19% 23%
Операційний прибуток 943 2 791 989 1 026 1 105 -674 325 1 300
     Рентабельність % 10% 20% 8% 8% 10% -10% 5% 15%
Чистий прибуток 437 1 854 445 392 159 -1 003 118 617
    Рентабельність % 5% 13% 4% 3% 2% -15% 2% 7%
 
 
 
Балансовий звіт20102011201220132014201520162017
Активи 14 555 16 017 17 588 16 906 12 556 9 182 9 331 10 083
Зобов’язання 6 497 6 592 7 182 7 275 5 794 5 158 5 303 5 775
Акціонерний капітал 8 058 9 425 10 406 9 631 6 762 4 024 4 028 4 308
Короткостроковий борг 1 424 1 147 1 474 1 808 1 354 2 946 2 969 278
Довгостроковий борг 1 740 2 834 2 804 2 500 1 878 0 0 2 739
Загальний борг 3 164 3 981 4 278 4 308 3 232 2 946 2 969 3 017
Грошові кошти та їх еквіваленти 449 792 531 783 114 180 226 259
Чистий борг2 2 715 3 189 3 747 3 525 2 748 2 373 2 318 2 298

 

1 — Скоригований показник EBITDA розраховується як прибуток до оподаткування, до фінансового доходу та витрат, амортизації, знецінення та переоцінки основних фондів, прибутки та збитки від курсових різниць (починаючи з 1 січня 2015 року), частки результатів асоційованих підприємств та інших витрат на діяльність, яку менеджмент вважає неосновною, плюс частка в EBITDA у спільних підприємствах.

2 — Чистий борг розраховується як сума довгострокових і короткострокових кредитів і запозичень і seller notes мінус грошові кошти та їх еквіваленти та мінус субординовані позики акціонерів.