Предприятия группы Метинвест Feedback

Results
 

Наші співробітники

Метінвест прагне бути пріоритетним роботодавцем і будує ефективну систему управління персоналом для реалізації загальної стратегії стійкого розвитку Групи. Наші співробітники є основою успіху і ключовим ресурсом, що забезпечує конкурентоспроможність Компанії.Ключові складові системи управління персоналом:

 • розвиток корпоративної культури
 • навчання і розвиток персоналу
 • удосконалення системи мотивації та винагороди
 • удосконалення системи соціального захисту співробітників

Ми розвиваємо корпоративну культуру, яка ґрунтується на взаємних довірі та повазі, і створюємо внутрішній клімат, що дає змогу кожному працівникові відчувати себе захищеним і реалізувати свій професійний і творчий потенціал. Компанія надає рівні можливості співробітникам, зважаючи на їх професійні якості, незалежно від віку, статі, національності, віросповідання і політичних переконань. Партнерство, професіоналізм, відкритий діалог, зворотний зв’язок, командний дух, ефективність і націленість на загальний результат – основні складові корпоративної культури Групи Метінвест.

Компанія активно інвестує в навчання і розвиток співробітників і надає широкі можливості для професійного росту. Система розвитку персоналу Групи охоплює усі категорії – від робітників і спеціалістів до керівництва підприємств і керуючої компанії.

Гідна матеріальна винагорода за працю є не лише важливим інструментом для залучення кваліфікованих фахівців і підвищення ефективності діяльності, а й ключовим елементом соціальної політики Компанії. Метінвест здійснює постійний моніторинг соціально-економічних умов в країні, зокрема, інфляційних змін і ситуації на ринку праці, після чого ухвалює рішення про індексацію заробітної плати відповідно до фінансових можливостей.

Група Метінвест дбає про добробут і соціальну захищеність своїх співробітників, надаючи їм пакет соціальних пільг і гарантій. Зобов’язання щодо їх забезпечення закріплені в колективних угодах, які щорічно укладають трудові колективи з підприємствами. Соціальний пакет передбачає як обов’язкові (визначені законодавством), так і добровільні з боку підприємства компенсації.

Для забезпечення соціальної підтримки працівників підприємства Групи реалізують комплекс заходів із таких напрямів:

 • виплата матеріальної допомоги
 • оздоровлення працівників і членів їхніх сімей
 • виплата заохочень до свят, ювілейних і пам’ятних дат
 • поліпшення соціально-побутових умов
 • оплата навчання співробітників за рахунок підприємств
 • додаткові пільги молодим працівникам
 • організація культурно-масових заходів і свят