Предприятия группы Метинвест Feedback

Results
 

Глобальні ініціативи

Чимало проблем сучасного світу, такі як зміна клімату, трансграничне забруднення, бідність тощо, охоплюють усі сторони життя людей і стосуються всіх країн світу.

Метінвест як найбільша міжнародна гірничо-металургійна група компаній бере на себе відповідальність за розв’язання цих проблем.

Уже сьогодні ми активно підтримуємо глобальні ініціативи і беремо участь у міжнародних екологічних проектах.

Глобальний договор ООН

 

На початку 2010 року Метінвест прийняв рішення про вступ до числа учасників ініціативи Організації Об'єднаних Націй - Глобального договору ООН. Підтримка ініціативи ООН - послідовний крок на шляху системного розвитку соціально відповідальної діяльності компанії.

Компанія бачить одним з основних переваг даної участі отримання міжнародного майданчика і ресурсів для формування навколо компанії зони соціального благополуччя й розвитку партнерських відносин з державними та неурядовими організаціями, громадянськими суспільствами по всьому світу.

Приєднання Метінвесту до Глобального договору ООН означає добровільне включення принципів договору в стратегію розвитку й практичну діяльність компанії. 10 принципів договору отримали загальне визнання в сфері прав людини, трудових відносин, охорони навколишнього середовища й протидії корупції. Приєднання до Глобального договору зобов'язує компанію щорічно інформувати світову спільноту про результати, досягнуті компанією в цих напрямках.

Підтримка ініціативи ООН - послідовний крок на шляху системного розвитку соціально відповідальної діяльності компанії.

У 2010 році Метінвест випустив перший соціальний звіт відповідно до вимог міжнародного стандарту GRI, в якому відображені значущі події та діяльність компанії в області пріоритетних напрямів соціально відповідального ведення бізнесу в 2008 році. Перше повідомлення про досягнутий прогрес у реалізації десяти принципів Глобального договору вийде в 2011 році в рамках другого соціального звіту Групи Метінвест.

World Steel Association

 

Метінвест є першою і єдиною українською компанією, що входить до Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association). Членство в асоціації передбачає дотримання принципів стійкого розвитку, зокрема – здійснювати активну природоохоронну діяльність.

Одним з екологічних напрямів діяльності асоціації є вивчення впливу металургійної промисловості на глобальні зміни клімату. 

2008 року Метінвест долучився до ініціативи асоціації щодо глобального секторального підходу (Global Sectoral Approach). Проект передбачає вираховування індексу вуглецевої інтенсивності (Carbon Intensity Index) – обсягу викидів парникових газів (СО2-екв.) на виробництво тонни сталі. Це дасть змогу спрогнозувати динаміку викидів парникових газів від сталеливарної промисловості до 2050 року, а також визначити пріоритетні заходи й технології, які сприятимуть зниженню рівня цих викидів. У рамках цієї ініціативи Метінвест щорічно надає дані про сукупні викиди парникових газів по всіх підприємствах Групи.

За період 2009-2010 роки Компанія отримала два сертифікати Climate Action Member за активну участь у цій програмі й планомірне зниження викидів парникових газів. 

REACH

 

Що таке REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals) – регламент №1907/2006 Європейського парламенту і Ради Міністрів ЄС в сфері регулювання виробництва, розміщення на  ринку країн Євросоюзу і подальшого використання хімічних речовин.

Регламент REACH набув чинності 1 червня 2007 року й визначає правила, що охоплюють усі етапи виробництва, продажу й подальшого використання продукції залежно від її хімічного складу. Передусім REACH спрямований на мінімізацію шкоди людському здоров’ю і навколишньому середовищу від  використання різних хімічних речовин і сполук.

Будь-яка юридична або фізична особа, що зареєстрована в Європейському Союзі та виробляє або імпортує речовини, що підпадають під юрисдикцію REACH самі по собі або у складі препарату або виробу в кількості однієї та більше тонни на рік, зобов’язана подавати реєстраційне досьє в Європейське хімічне агентство.

Продукція, не зареєстрована відповідно до REACH, не допускатиметься до виробництва або ввезення на  територію Євросоюзу.

Метінвест і REACH

Підприємства Групи давно працюють на європейському ринку і зарекомендували себе як одні з кращих і надійніших постачальників, продукцію яких широко використовують у різних галузях промисловості Євросоюзу. Зважаючи на це, продукція повинна повністю відповідати нормам і стандартам ЄС, зокрема REACH. 

За регламентом REACH, виробники та імпортери поза зоною ЄС не можуть самостійно здійснити попередню реєстрацію і реєстрацію. Це може зробити Єдиний Представник, який перебуває в зоні ЄС і призначається безпосередньо виробником або імпортером – нерезидентом ЄС. Єдиним Представником Групи Метінвест призначена дочірня компанія Metinvest International Italia S.r.l.

Продукція підприємств Групи пройшла процедуру реєстрації згідно з REACH, і наприкінці листопада 2010 року були отримані реєстраційні номери по усім реєстраційним досьє, поданим у Європейське Хімічне Агентство. Таким чином, підприємства Групи зможуть продовжувати постачання своєї продукції клієнтам у страни Європейського Экономічного Простору після 30 листопада 2010 року.

Також, до виконання вимог REACH та додатків до нього (Регламент №453/2010), підготовлені паспорти безпеки продуктів (SDS) у відповідності з новим європейським форматом, створюється база даних паспортів, доступ до якої буде здійснюватися через корпоративний сайт Групи Метінвест.

Одночасно з REACH, ведеться активна робота щодо Європейського Регламенту №1272/2010 (класифікації, маркуванню, та упакуванню продукції – CLP), згідно з яким усі речовини, які постачаються до ЄС та підлягають реєстрації по REACH у 2013 та 2018 роках, повинні пройти нотифікацію у Європейському Хімічному Агентстві до 3 січня 2011 року.