Предприятия группы Метинвест Feedback

Results
 

Концепція соціальної відповідальності Метінвесту ґрунтується на інтеграції соціальних, економічних та екологічних складових сталого розвитку в стратегію й операційну діяльність Компанії.

Ми, як відповідальний корпоративний громадянин, вважаємо за необхідне:

  • брати на себе відповідальність за свої дії та оцінювати їх потенційний вплив на місцеву громаду до ухвалення остаточного рішення
  • добровільно робити внесок у розвиток місцевої громади 
  • вести відкритий конструктивний діалог з усіма зацікавленими сторонами
  • упроваджувати принципи сталого розвитку в усі аспекти ведення бізнесу

Компанія визначила пріоритетні напрями подальшого розвитку соціально відповідальної діяльності:

  • забезпечення промислової безпеки та охорони праці
  • розвиток та соціальна підтримка працівників
  • охорона навколишнього середовища
  • підвищення якості та ефективності соціально-інвестиційної діяльності компанії (взаємодія з місцевими громадами)

Метінвест поділяє єдині принципи та підходи до здійснення діяльності у сфері сталого розвитку, які зафіксовані в «Політиці Групи СКМ зі сталого розвитку».