Предприятия группы Метинвест Feedback

Results
 

Промислова безпека і охорона здоров'я

Основне наше завдання – формування сучасної позитивної культури безпечної праці, спрямованої на підвищення відповідальності кожного керівника за безпеку своїх підлеглих, а кожного співробітника – за власну безпеку і безпеку інших.

У рамках реалізації стратегії з промислової безпеки й екології Метінвест ставить перед собою таку мету:

 • знизити травматизм на виробництві й аварійність до нульового показника
 • забезпечити безпеку співробітників на робочому місці
 • запобігти виникненню професійних захворювань
 • сформувати у працівників свідоме ставлення до питань охорони праці і промислової безпеки

Компанія постійно удосконалює систему управління в сфері промислової безпеки й охорони праці та упроваджує нові підходи, які ґрунтуються на кращих вітчизняних і міжнародних практиках.

У 2008 році для підвищення здатності реагувати на надзвичайні ситуації і своєчасно ухвалювати необхідних управлінських рішень був упроваджений порядок передачі оперативної інформації про події від підприємств до диспетчерської служби керуючої компанії.

Для вироблення єдиного підходу Групи до збору і представлення статистичної інформації з промислової безпеки й охорони праці розробили і ввели в дію новий формат збору статистичної інформації, що дозволяє розраховувати показники ефективності, зіставні з показниками компаній по всьому світу. Зокрема, було упроваджено використання коефіцієнта частоти травм із втратою працездатності, що розраховується на 1 млн відпрацьованих людино-годин – LTIF.

Підприємства Групи Метінвест щорічно реалізують комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки і поліпшення умов праці. Окрім традиційних інструктажів і контролю безпечного виконання робіт, передбачено:

 • поліпшення умов праці
 • ідентифікація і усунення небезпечних виробничих факторів
 • оновлення обладнання
 • удосконалення систем управління в сфері промислової безпеки
 • навчання із питаннях охорони праці в партнерстві з провідними освітніми закладами
 • забезпечення сучасними і якісними засобами індивідуального і колективного захисту, спецодягом
 • підвищення обізнаності співробітників і пропаганда безпечного виконання робіт
 • поліпшення якості медичного обслуговування співробітників
 • робота з підрядними організаціями