Предприятия группы Метинвест Feedback

Results
 

Экологічна безпека

Метінвест прагне органічно інтегрувати принципи з охорони навколишнього середовища в стратегічні мету та завдання розвитку Групи в цілому.

Цьому сприяють такі підходи:

 • Розширення екологічних зобов’язань підприємств
 • Управління екологічними ризиками
 • Моніторинг впливу операційної діяльності підприємств на навколишнє середовище
 • Запобігання або зниження негативного впливу виробничих циклів підприємств на довкілля
 • Оцінювання можливого впливу на навколишнє середовище при підготовці інвестиційних проектів
 • Раціональність у використанні природних, сировинних та енергетичних ресурсів
 • Відкритість до діалогу з громадськістю щодо питань екології

Діяльність підприємств Групи Метінвест через галузеву специфіку має істотний вплив на навколишнє середовище. Ми прагнемо мінімізувати цей вплив, щоб досягти цілеспрямованого поліпшення екологічних показників.

Щорічно на підприємствах Групи розробляють і реалізують екологічні програми, мета яких – знизити існуючий і потенційний вплив на довкілля. Крім традиційних екологічних заходів, підприємства прагнуть упроваджувати нові технології, що дозволяють запобігти забрудненню і задіяти відпрацьовані ресурси в повторний виробничий цикл.

Особливе місце в природоохоронній діяльності мають проекти, спрямовані на боротьбу з глобальною зміною клімату. Компанія здійснює інвентаризацію викидів, упроваджує механізми Кіотського протоколу, бере участь у міжнародних ініціативах і дослідних проектах.

У рамках Кіотського протоколу Метінвест реалізує проекти спільного виконання з таких напрямів:

 • утилізація шахтного метану
 • виробництво тепла й електроенергії з вторинних газів
 • енергоефективні заходи

За попередніми підрахунками зазначені проекти дадуть змогу підприємствам Метінвесту зменшити викиди парникових газів в атмосферу на більш як 8 млн тонн CO2 еквівалента до 2008-2012 років.

2010 року вугледобувна компанія «Краснодонвгілля» отримала 598 тис. євро за продаж скорочень викидів парникових газів у рамках реалізації першого етапу проекту з утилізації шахтного метану, розпочатого в 2006 році. Отримані кошти будуть спрямовані на розвиток систем дегазації вугледобувних підрозділів і підвищення рівня промислової безпеки.

Програми з енергозбереження спрямовані на максимальне підвищення енергоефективності виробництва.

Основна діяльність Групи в цьому напрямі зосереджена в таких сферах:

 • капітальний ремонт і реконструкція технологічного обладнання
 • заміна неефективного устаткування на нове і менш енергоємне
 • упровадження енергоощадних технологій
 • удосконалення технологічних процесів
 • використання попутних газів
 • здійснення організаційних заходів

Підприємства Компанії також є учасниками різних регіональних, національних і галузевих програм з енергозбереження.