Предприятия группы Метинвест Feedback

Results
 

Здоров'я, безпека і екологія

Збереження життя і здоров’я людей, дбайливе ставлення до природного середовища – одні з основних пріоритетів стратегії розвитку Метінвесту.

Ми прагнемо не тільки відповідати вимогам законодавства, а й уживати додаткових заходів, необхідних для зниження ризиків у цих сферах. Тому в Компанії з дня її заснування здійснюється системна робота з поліпшення показників аварійності й травматизму, запобігання негативного впливу на довкілля.

ПОЛіТИКА Групи Метінвест в галузі охорони праці, здоров'я і навколишнього середовища

Метінвест об’єднує підприємства трьох галузей гірничо-металургійного комплексу: видобування вугілля і виробництво коксу, видобування і виробництво залізорудної і флюсової сировини, виробництво сталі і металопродукції.

Метінвест здійснює свою діяльність і будує свою стратегію, ґрунтуючись на принципах стійкого і соціально відповідального розвитку бізнесу. Компанія приділяє особливу увагу питанням охорони праці, здоров’я і навколишнього середовища. В нашій щоденній діяльності, а також при стратегічному плануванні ці питання завжди матимуть пріоритет, однаковий з іншими аспектами бізнесу або вищий. Керівництво компанії послідовно демонструє важливість цієї галузі, встановлюючи дедалі вищі стандарти.

Ми стверджуємо, що робота не може вважатися виконаною успішно, якщо при її виконанні постраждали люди. Тому кожну позаштатну ситуацію ми розглядаємо як можливість поліпшити систему управління. При цьому для нас робота з підвищення захищеності людей і природи – це процес постійний, і ми докладатимемо максимум зусиль для поліпшення захисту, акцентуючи на своєчасному оцінюванні ризиків і профілактичних заходів. Ми прагнемо не тільки відповідати вимогам законодавства, а й вживати додаткових заходів, необхідних для зниження ризиків.

Ми готові ділитися своїм досвідом з іншими компаніями. Ми активно будемо відстежувати і за потреби впроваджувати кращі світові практики в цій галузі, модернізувати наше виробництво і системи управління для досягнення показників світового рівня і постійно удосконалюватися. Ми виступаємо за відкриту взаємодію з громадськістю у питаннях охорони праці, здоров’я і навколишнього середовища і завжди готові до конструктивного діалогу.

Ми будемо виконувати завдання, що стоять перед нами, неухильно дотримуючись «Принципів Групи Метінвест у галузі охорони праці, здоров’я і навколишнього середовища».

ПРИНЦИПи групи метінвест в галузі охорони праці, здоров'я і навколишнього середовища

  1. Усім травмам, аваріям та екологічним інцидентам можна запобігти. Тому особливу увагу потрібно приділяти прогнозуванню, визначенню джерел безпеки і профілактики.
  2. Керівники відіграють провідну роль у питаннях охорони праці, здоров’я і навколишнього середовища. Керівники несуть повну відповідальність за ефективність роботи в цій сфері.
  3. Керівник зобов’язаний установлювати чіткі стандарти безпечної праці й повідомити про них кожного працівника. Працівник повинен знати джерела небезпеки на робочому місці, наслідки непідконтрольної взаємодії із джерелами небезпеки і заходи захисту. Відповідальність за навчання, перевірку знань і навичок лежить на керівникові.
  4. Охорона праці, здоров’я і навколишнього середовища – справа кожного. Кожний працівник зобов’язаний дотримуватися правил безпечного виконання робіт.  Дотримання правил – обов’язкова умова роботи на підприємствах Групи Метінвест.
  5. Працівник має право на безпечні умови праці. Відповідальний за забезпечення безпечних умов праці – керівник. Працівник має право відмовитися від виконання роботи, якщо він вважає, що його життю і здоров’ю загрожує небезпека. Працівник зобов’язаний негайно поінформувати керівника, якщо він вважає, що його життю і здоров’ю або життю і здоров’ю інших працівників загрожує небезпека.
  6. Необхідно визначати джерела небезпеки й оцінювати ризики перед тим, як допускати працівників до виконання виробничого завдання. За результатами оцінки й аналізу обов’язково вживати заходів зі зниження рівня ризику до прийнятного. 
  7. Аналіз кожного випадку – це, передусім, можливість поліпшити захищеність людей і природи. Усі випадки потрібно реєструвати, необхідно визначати коріння їх причини і вживати адекватних заходів для запобігання повторенню.
  8. Кожний працівник зобов’язаний вчасно інформувати про випадки свого безпосереднього керівника. Кожний випадок навмисного приховання події розглядатиметься як грубе порушення виробничої дисципліни.
  9. Необхідно дотримуватися високого рівня готовності до реагування на надзвичайні ситуації. Кожне підприємство повинно бути забезпечене обладнанням і планами дій на випадок НС. Усі співробітники повинні бути ознайомлені з планами дій у разі настання НС і проходити регулярну перевірку знань.
  10. Необхідно здійснювати ефективний екологічний моніторинг і прагнути до запобігання і постійного зниження впливу діяльності кожного підприємства на довкілля.
  11. Під час виробництва необхідно прагнути до збереження та оптимального використання сировини й енергетичних ресурсів.
  12. При плануванні діяльності кожного підприємства й ухваленні інвестиційних рішень потрібно обов’язково оцінювати потенційний вплив на безпеку людей і навколишнє середовище. Оцінювання необхідно виконувати постійно на всіх етапах проекту.
  13. Для зниження впливу на здоров’я працівників необхідно постійно поліпшувати умови праці на робочих місцях, здійснювати регулярні профілактичні медичні огляди й упроваджувати більш ергономічні способи виконання роботи. Необхідно приділяти особливу увагу пропаганді здорового способу життя.
  14. Ефективна взаємодія з громадськістю – невід’ємна частина ведення бізнесу. При ухваленні управлінських рішень щодо поточної та інвестиційної діяльності, а також при стратегічному плануванні необхідно вести відкритий діалог і враховувати інтереси населення, громадських організацій та органів місцевого самоврядування.