Предприятия группы Метинвест Feedback

Results
 

Програми регіонального партнерства

ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТІНВЕСТУ НЕРОЗРИВНО ПОВ'ЯЗАНА З МАЙБУТНІМ МІСТ, В ЯКИХ ПІДПРИЄМСТВА ГРУПИ Є МІСТОУТВОРЮЮЧИМИ. ДЛЯ КОМПАНІЇ ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО, ОСКІЛЬКИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІЖ МІСЦЕВИМИ ГРОМАДАМИ І СПІВРОБІТНИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА Є ЦІННІСТЮ ОДНОГО ПОРЯДКУ. 

Своє соціальне завдання Компанія бачить в досягненні наступних суспільно значущих цілей:

  • створення робочих місць і підвищення якості життя в регіонах присутності;
  • впровадження сучасних управлінських стандартів в діяльність, пов'язану з добродійними та іншими соціально значущими проектами і програмами;
  • підвищення якості людського капіталу.

Соціальні інвестиції для Метінвеста – це, передусім, активна участь (фінансова і нефінансова) в житті місцевих співтовариств, в результаті якої відбуваються системні якісні зміни в різних сферах громадського і приватного життя.

Пріоритети реалізації соціально-інвестиційної діяльності Групи Метінвест:

  • Розвиток соціальної інфраструктури
  • Охорона здоров'я
  • Освіта
  • Культура і спорт

Напрями соціально-інвестиційної діяльності:

  • Соціальне партнерство з містами
  • Корпоративні соціальні програми
  • Програми з міжнародними партнерами

Політика соціальної відповідальності, що реалізовується Компанією, передбачає поступовий перехід від добродійних акцій до системної і прозорої взаємодії підприємств з  місцевими співтовариствами, тобто до формування основи для соціального партнерства. При виборі проектів з реалізації соціально-інвестиційної діяльності стратегічним пріоритетом стає підтримка значущих проектів і програм, ініційованих органами місцевого самоврядування, які дозволяють вносити видимий і довгостроковий вклад до рішення існуючих соціальних проблем.

В рамках програм соціального партнерства з містами Компанія фокусує свої зусилля на реалізації великих інфраструктурних проектів в регіонах присутності, що дозволяє значно підвищити якість життя городян, співробітничає з добродійними і неурядовими організаціями, які надають підтримку незахищеним верствам населення.

Сьогодні Метінвест також переходить на нові програми соціального інвестування, які передбачають довгострокове і комплексне планування і ще активніше залучення місцевих громад в цей процес. Це, передусім, нові корпоративні соціальні програми і програми з міжнародними партнерами. Отримуючи, таким чином, максимально ефективний розподіл та освоєння ресурсів і направляючи їх на вирішення найбільш актуальних проблем територій, ми допомагаємо муніципальним установам і громадським організаціям розширити їх можливості і компетенції по управлінню соціальним розвитком своїх міст.