Предприятия группы Метинвест Feedback

Results
 

Принципи управління

Метінвест розуміє значення ефективного корпоративного управління та прагне розвивати власну систему корпоративного управління у відповідності до світового передового досвіду. Група намагається дотримуватися найвищих стандартів корпоративного управління та прозорості в усіх своїх операціях та відносинах.

Обираючи шляхи вирішення стратегічних завдань, що стоять перед Групою Метінвест, ми визначили для себе  базові принципи управління:

 • Спеціалізація
  Ми повністю сконцентровані на ключовій компетенції – стратегічному управлінню гірничо-металургійним комплексом. Це підвищує ефективність Компанії та її інвестиційну привабливість.

 • Вертикальна інтеграція
  Ми повністю контролюємо всі етапи творення вартості. Це забезпечує стабільність і стійкість до коливань ринкової кон'юнктури. 

 • Єдине стратегічне управління
  Максимізуючи синергії взаємодії, ми здійснюємо єдине і послідовне стратегічне планування та управління всіма активами. Це дає змогу досягати стабільного приросту акціонерної вартості Компанії.

 • Централізація
  Ми здійснюємо централізоване управління підприємствами, що входять до Групи, в межах  субгалузевих дивізіонів. Це дає змогу оптимізувати управлінські витрати, уніфікувати бізнес-процеси і технології, підвищити ефективність бізнесу в цілому.

 • Ріст та інвестиції
  Ми усвідомлюємо, що успіх у конкурентній боротьбі можливий тільки на шляху інвестицій у розвиток, на шляху впровадження найбільш ефективних світових технологій у виробництво й управління.

 • Впровадження кращих світових практик
  Спираючись на вивчення світового досвіду, ми ретельно добираємо найбільш ефективні технології – управлінські, виробничі, інформаційні. Це дозволяє нам досягати максимальної ефективності.

 • Синтез традицій та інновацій
  Ми зберігаємо кращі традиції металургійної майстерності й професіоналізму, збагачуючи їх найсучаснішими знаннями і технологіями.

 • Установка на лідерство
  Ми досягаємо постійного  поліпшення своєї роботи на всіх рівнях Групи і з усіх напрямів її діяльності: якості менеджменту, продуктивності, якості продукції, контролю над витратами, умов праці, ефективності бізнес-процесів, охорони навколишнього середовища. Ми завжди націлені на отримання  максимально можливого результату. 

 • Особисте ставлення до справи
  В основі корпоративної культури лежить особисте небайдуже ставлення до спільної справи.