Предприятия группы Метинвест Feedback

Results
 

Профільні комітети

У складі Наглядової Ради працюють чотири профільних комітети: Комітет зі стратегії та інвестицій, Комітет з промислової безпеки та екології, Комітет з аудиту та Комітет з питань призначень та виногороди.

Комітет зі стратегії та інвестицій

Основний обов’язок комітету зі стратегії – проводити аналіз та надавати Наглядовій раді рекомендації з наступних питань:

 • стратегічні цілі Групи, включаючи її поточну та майбутню діяльність;
 • проекти з придбання та об’єднання компаній;
 • інвестиційні проекти, бюджет яких перевищує 20 мільйонів доларів США.

Комітет з промислової безпеки та екології

Комітет з промислової безпеки та екології покликаний допомагати керівництву в запровадженні найкращих стандартів у сфері охорони здоров’я, безпеки праці та охорони довкілля в рамках усієї Групи.

Цей комітет відповідає за наступне:

 • активну роботу над розробкою та впровадженням стратегії промислової безпеки та екології Групи та керівництво цією роботою;
 • участь в основних проектах у сфері промислової безпеки та екології, включаючи аналіз та затвердження планів і бюджетів;
 • розробку та впровадження надійної системи управлінської звітності з питань промислової безпеки та екології відповідно до найкращих світових стандартів;
 • аналіз результатів та попередніх висновків розслідувань нещасних випадків зі смертельними наслідками та інших випадків, що призвели до шкоди здоров’ю людей або довкілля, як на виробництві, так і поза його межами;
 • виявлення фактичних причин загибелі людей та нещасних випадків і підготовку планів заходів, спрямованих на зведення ризику до мінімуму в майбутньому;
 • організацію планових та позапланових візитів на підприємства для перевірки того, як насправді виконуються правила промислової безпеки та захисту довкілля на виробництві (тобто перевірка процесів, механізмів контролю, знань та навичок працівників та керівництва).

Комітет з аудиту

Мета діяльності комітету з аудиту – аналізувати діяльність та надавати підтримку службі внутрішнього аудиту Групи.

Цей комітет відповідає за наступні напрямки:

 • підготовка фінансової звітності, включаючи рекомендації, які стосуються змін облікової політики Групи;
 • рекомендації стосовно кандидатів у зовнішні аудитори;
 • відносини із зовнішніми аудиторами;
 • аналіз системи внутрішнього контролю Групи та процедур управління ризиками, включаючи рекомендації стосовно їх удосконалення;
 • аналіз та підтримка системи внутрішнього аудиту;
 • дотримання законодавства та стандартів ведення господарської діяльності;
 • рекомендації Наглядовій раді стосовно затвердження фінансової звітності Групи.

Комітет з питань призначень та винагороди

Комітет з питань призначень та винагороди відповідає за наступне:

 • розробку засад визначення винагороди членів Наглядової ради та вищих керівників Групи, включаючи генеральних директорів підприємств Групи;
 • умови трудових договорів із зазначеними вище посадовцями;
 • рекомендації Наглядовій раді стосовно звільнення та призначення нових членів Наглядової ради;
 • рекомендації Наглядовій раді стосовно основних показників діяльності та річних премій для вищого керівництва компанії;
 • політику наступництва в Групі;
 • системи мотивації, оцінки та винагородження в Групі.